Föreningen Karlberg

”Lev i och med naturen”

Föreningen Karlberg som är en ideell förening, bildades 1990 och har till ändamål att utveckla och bevara Karlberg som ett kulturhistoriskt minnesmärke och att göra området jämte angränsande strövområden tillgängliga för studiebesök, exkursioner, friluftsliv och dyl. Föreningen är öppen för enskilda och organisationer, som vill stödja föreningens verksamhet.

Föreningens motto är: Lev i och med naturen!

Vår historia

Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart.
Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. vDetta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. Detta är en platshållartext som ersätter en riktig text som kommer snart. … här kan du läsa mer.

Styrelsen

Ordförande: Namn Efternamn
kontakt

Vice ordförande: Namn Efternamn
kontakt

Sekreterare: Namn Efternamn
kontakt

Stöd vår verksamhet – bli medlem

Vår verksamhet är möjlig tack vare våra medlemmar.